Μεγάλες ανακατατάξεις αναμένονται την επόμενη διετία στο λιανεμπόριο τροφίμων, καθώς η πανδημία άλλαξε ριζικά τον τρόπο που ψωνίζουν οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ αλλά και στα καταστήματα της μικρής λιανικής.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Δουκίδη, «η διαχείριση του ρίσκου είναι απρόβλεπτη αφού υπάρχει εκτίμηση για μεγαλύτερη διάρκεια της κρίσης. Οκτώ στους δέκα καταναλωτές εκτιμούν ότι η έκτακτη κατάσταση θα κρατήσει μέχρι τα τέλη του 2021 ενώ δύο στους δέκα και μετά το 2021. Επτά στους δέκα θεωρούν ότι η οικονομία θα επηρεαστεί αρνητικά και το 2022 ενώ τρεις στους δέκα και μετά το 2022». Παράλληλα, πρόσφατη μελέτη του ΙΕΛΚΑ κατέγραψε μια αυξητική τάση για τις αναμενόμενες δαπάνες των πολιτών σε καταναλωτικά προϊόντα, χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρο το πως θα κινηθούν οι τάσεις αυτές σε επιμέρους κατηγορίες. Υπάρχει όμως και πρόβλεψη για σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις των πολιτών, αλλά και μια πιθανή συντηρητική αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών φοβούμενοι μια νέα οικονομική κρίση.

Τις εξελίξεις της επόμενης διετίας θα επηρεάσει επίσης το γεγονός ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών θα συνεχίσει τις πολυκαναλικές ψηφιακές αγορές βάζοντας περισσότερη πίεση για την αποδοτική διαχείριση της κατ΄οίκον εξυπηρέτησης, η οποία όμως κοστίζει. Η αξιοποίηση των αυτοματισμών-ρομποτικής θα είναι αναγκαία καθώς και η έξυπνη αξιοποίηση της πληθώρας των δεδομένων στο λιανεμπόριο για αποδοτικότερη διαχείριση του δικτύου και προσφορά εξατομικευμένων ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες.

Το λιανεμπόριο τροφίμων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας με 225.000 εργαζόμενους και εντυπωσιακή αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού κατά 50% την τελευταία 20ετία. Μάλιστα το 2020 προσελήφθησαν επιπλέον 6.700 άτομα κυρίως από τα σούπερ μάρκετ για αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης στην εξυπηρέτηση λόγω της πανδημίας. Η συνολική συμβολή στο ΑΕΠ είναι της τάξης του 2%, ενώ ως κλάδος εντάσεως εργασίας προσφέρει αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές που φτάνουν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως.