Η ύλη του περιοδικού περιλαμβάνει:

  • Ειδήσεις
  • Νέα της Αγοράς
  • Παρουσιάσεις νέων προϊόντων
  • Ρεπορτάζ
  • Παρουσίαση Προμηθευτών
  • Συνεντεύξεις/ Απόψεις Φορέων
  • Επιδοτούμενα προγράμματα
  • Νομοθεσία, ΦΠΑ

Η Digital Content σε συνεργασία με την Compupress -την εταιρεία που έχει 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο των κλαδικών εκδόσεων- προχώρησε στην κυκλοφορία του «Mini Market», ενός νέου περιοδικού στο χώρο της Μικρής Λιανικής. Το περιοδικό απευθύνεται στον επαγγελματία της αγοράς της Μικρής Λιανικής με στόχο την έγκυρη ενημέρωσή του όσον αφορά τα δρώμενα του χώρου. Στόχος της συντακτικής ομάδας είναι κάθε μήνα να ενημερώνει τον αναγνώστη για τις τάσεις και τα νέα προϊόντα της αγοράς, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο επαγγελματίας του χώρου και να συμβάλλει τελικά στην αύξηση των εσόδων του και στη μείωση του κόστους του.

Αποστολή & διανομή τεύχους

To περιοδικό αποστέλλεται σε 12.000 αποδέκτες πανελλαδικά δωρεάν.

Σημεία πώλησης (Mini Markets/Μεγάλα Περίπτερα) 82%
Παραγωγοί – Εισαγωγείς – Μεταπωλητές 16%
Φορείς – Εκθέσεις – Λοιπές κατηγορίες 2%