ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα www.minimarket.gr συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Το www.minimarket.gr είναι το ενημερωτικό site που απευθύνεται στον επαγγελματία της αγοράς της Μικρής Λιανικής, της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας «Digital Content A.E.», που εδρεύει στο Κορωπί, 2ο χλμ. Λ. Μαρκοπούλου, στην Ελλάδα. Πριν περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού ιστοτόπου που βρίσκεται στην διεύθυνση www.minimarket.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του Minimarket.gr διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχει καμία εγγύηση, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το Minimarket.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με δική του ευθύνη και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, το Minimarket.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Ομοίως, το Minimarket.gr δεν εγγυάται ότι το website ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι servers μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, αποκλειστικός υπεύθυνος για τη επανόρθωση (συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού κόστους) οποιασδήποτε ζημίας σε υλικό/λογισμικό προκύψει από την επίσκεψη στο Minimarket.gr είναι ο επισκέπτης του website και σε καμία περίπτωση η ιδιοκτήτρια εταιρεία του Minimarket.gr, Digital Content Α.Ε., την οποία ο επισκέπτης – χρήστης με την αποδοχή των παρόντων όρων ρητώς απαλλάσσει.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ

Η υπηρεσία σχολιασμού άρθρων δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να παραθέτουν την άποψή τους στο συγκεκριμένο θέμα του κάθε άρθρου. Οι επισκέπτες του Minimarket.gr μπορούν να στείλουν τα σχόλιά τους σε οποιαδήποτε είδηση, έχοντας συμπληρώσει στην ειδική φόρμα τα προσωπικά στοιχεία που τους ζητούνται. Tο Minimarket.gr έχει δικαίωμα να ελέγχει τα σχόλια πριν ή μετά την ανάρτησή τους. Οι διαχειριστές του site έχουν το δικαίωμα να μην αναρτούν ή και να διαγράφουν σχόλια χρηστών κατά την κρίση τους και χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, εάν αυτά δεν συμμορφώνονται με τους γενικούς κανόνες λειτουργίας σχολιασμού άρθρων του site, την κείμενη νομοθεσία και ιδιαίτερα εάν αυτά περιέχουν υβριστικό, ρατσιστικό ή ανήθικο χαρακτήρα. Το Minimarket.gr δεν αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

Το περιεχόμενο των σχολίων που αναρτώνται στην υπηρεσία σχολιασμού θα πρέπει:

  • Να χαρακτηρίζεται από το σεβασμό και την εξασφάλιση της ελευθερίας στην έκφραση κάθε μέλους του site και του Διαδικτύου γενικότερα.
  • Να μην προσβάλλει άλλους χρήστες του site και του Διαδικτύου γενικότερα και να ακολουθεί τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου.
  • Να είναι σύμφωνο με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις διάφορες μειονότητες.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

To site παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του site. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους όρους χρήσης των δικτυακών τόπων αυτών. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του website, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης του Minimarket.gr αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του αποκλειστικά ευθύνη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Minimarket.gr συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι τα παρέχουν εκουσίως. Σκοπός της συλλογής αυτής είναι η παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά και οι οποίες είναι οι κάτωθι:

  • Η αποστολή Newsletter,
  • Η δυνατότητα σχολιασμού δημοσιευμένων στο Minimarket.gr άρθρων,
  • Η δυνατότητα συμμετοχής του επισκέπτη σε διαγωνισμούς

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 Ε.Ε. και οποιουδήποτε άλλου νόμου που ισχύει ή θα ισχύει σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.minimarket.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε κάποια υπηρεσία του www.minimarket.gr τα οποία διαγράφονται όταν το ζητήσετε. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο www.minimarket.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης ως και της ενημέρωσης του χρήστη π.χ. ενημερωτικό υλικό, newsletter κλπ.

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Κάθε χρήστης έχει νόμιμο δικαίωμα να ενημερώνεται σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εταιρία «Digital Content A.E.», καθώς και να ζητά τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών. Η άδεια που χορηγείται στην εταιρία «Digital Content A.E.» από τον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί εγγράφως ανά πάσα στιγμή, με αποτέλεσμα για το μέλλον. Η εφαρμογή της ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και μπορεί να συνεχίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς, εν τω μεταξύ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.  Η εταιρία«Digital Content A.E.» εφαρμόζει πολιτική ασφαλείας των δεδομένων σας. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ GOOGLE

Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στο Minimarket.gr. Η χρήση cookies από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες του Minimarket.gr, βάσει των επισκέψεών τους σε δικτυακούς τόπους. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα cookies με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου (www.google.com/privacy_ads.html).

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Minimarket.gr, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, βίντεο, σκίτσων, παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Minimarket.gr και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Λογότυπα, επωνυμίες, εμπορικά σήματα και γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο ανήκουν στο Minimarket.gr ή/και στα πρόσωπα που μνημονεύονται ως κύριοι των σχετικών δικαιωμάτων στο δικτυακό τόπο, και προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία.Έργα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων που συγκαταλέγονται στο Minimarket.gr έχουν τεθεί καλόπιστα και για λόγους ενημέρωσης. Εφόσον ζητηθεί η αφαίρεσή τους από τους δικαιούχους, το Minimarket.gr δεσμεύεται να τα αφαιρέσει άμεσα.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του Minimarket.gr και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό ανεξάρτητα με τη λήψη ή μη ανταλλάγματος, χωρίς την προηγούμενη άδεια της εταιρείας Digital Content Α.Ε. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις σελίδες του Minimarket.gr και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το Minimarket.gr διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, καθώς και των παρόντων όρους χρήσης, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με την απλή ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του site παρακαλούμε επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster (at) minimarket.gr. Επίσης αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο του κόμβου που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε στο info (at) minimarket.gr.