Η British American Tobacco Hellas λειτουργεί από τις αρχές του έτους σε ευθυγράμμιση με το myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), τη νέα πλατφόρμα ηλεκτρονικών βιβλίων που όρισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης.

Ήδη, τα δεδομένα υποβάλλονται real-time στο myDATA, σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που διευκολύνει σε σημαντικό βαθμό τις συναλλαγές και ενισχύει τη διαφάνεια.

Παρά τους περιορισμούς που έφερε η πανδημία του κορωνοϊού στον τρόπο εργασίας, η ομάδα της BAT κατάφερε να επιτύχει την ενσωμάτωση των νέων κανόνων και να δημιουργήσει ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα βάσει των προδιαγραφών του myDATA, τηρώντας τους αυστηρούς κανόνες και τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων που έχει υιοθετήσει η εταιρεία.

Η British American Tobacco Hellas ήταν από τις πρώτες στην Ελλάδα που εφάρμοσε την εργασία εκτός γραφείου, με απολύτως καμία αλλαγή στις παροχές και στα δικαιώματα προς τους εργαζομένους της, πριν ακόμα ληφθούν τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, μέσα από τα σύγχρονα προγράμματα ανθρώπινου δυναμικού “Smart Working” και “Safe Working” που περιλαμβάνουν ασφαλείς, εξατομικευμένες και καινοτόμες πρακτικές για όλους τους εργαζομένους της.