Η εταιρεία Βίκος, έλαβε δύο διακρίσεις στα Manufacturing Excellence Awards 2022, τα οποία τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών. 

-Το πρώτο βραβείο για τη Βίκος Α.Ε. ήταν αυτό του νικητή στην ενότητα «Αριστεία ανά Βιομηχανικό Κλάδο – Τρόφιμα & ποτά» στην οποία βραβεύονται βιομηχανικές μονάδες που έχουν ξεχωρίσει στον κλάδο τους για την αριστεία στις επιδόσεις, οργάνωση, εξοπλισμό & εργασιακό περιβάλλον.

-Το δεύτερο βραβείο για τη Βίκος A.E ήταν το GOLD στην ενότητα «Εργασία, Ασφάλεια & Περιβάλλον» στην οποία βραβεύονται βιομηχανίες για τα προγράμματα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που επικεντρώνονται στην υποστήριξη κοινωνικών ομάδων με ενέργειες κοινωνικής ευαισθησίας ή/και στην προστασία του περιβάλλοντος με σχετικές δράσεις.