Σήμερα, Τρίτη 30 Αυγούστου, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και δεν αναμένεται να δοθεί κάποια επιπλέον παράταση, καθώς ήδη έχουν υποβληθεί 6,2 εκατ. δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, για το 51,66% το εκκαθαριστικό σημείωμα είναι μηδενικό, για το 35% προκύπτει επιπλέον φόρος συνολικού ποσού 2,859 δις. ευρώ και για το 13,34% το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό.

Οι πολίτες με χρεωστικό εκκαθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν τον επιπλέον φόρο εισοδήματος σε 8 δόσεις με τις δύο πρώτες δόσεις να πληρώνονται έως τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, μέχρι την Τετάρτη, όσοι επιθυμούν μπορούν να καταβάλουν το φόρο εφάπαξ κερδίζοντας επιπλέον έκπτωση 3%. Για τους φορολογούμενους που δε μπορούν να ακολουθήσουν το ημερολόγιο πληρωμών του υπουργείου Οικονομικών έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν την οφειλή στην πάγια ρύθμιση σε έως 24 δόσεις, οι οποίες όμως είναι έντοκες. 

Επίσης η καταβολή του φόρου από φορολογουμένους που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία γίνεται σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των 5 επόμενων μηνών.