Δέκα εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες συμμετέχουν στη χρηματοδότηση-δανειοδότηση των δικαιούχων του νέου προγράμματος Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον (Εξοικονομώ ΙΙ), καθώς το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) αποδέχθηκε τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, στη βάση της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήγαγε.

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η συμμετοχή των τραπεζών είναι επιβεβλημένη, αφού το πρόγραμμα προβλέπει τη σύσταση συνεπενδυτικών ταμείων που θα παρέχουν δάνεια σε όσους δικαιούχους τα αιτηθούν.

Στο πλαίσιο των συνεπεδυτικών ταμείων, το ΕΤΕΑΝ θα συνεισφέρει το 33,33% των πόρων και ο πιστωτικός φορέας το υπόλοιπο 66,67%.

Οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο Εξοικονομώ ΙΙ είναι οι εξής:
1. Alpha Bank 
2. Τράπεζα Αττικής
3. Eurobank Ergasias
4. Εθνική Τράπεζα
5. Τράπεζα Πειραιώς
6. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
7. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
8. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
9. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
10. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Σημειωτέον, ότι η κατάθεση και η διεκπεραίωση των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, μέσα από μία ειδική online πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Από την ίδια πλατφόρμα θα μπορεί, επίσης, στην πορεία κάθε ιδιοκτήτης να ενημερωθεί για το αν εγκρίθηκε ή όχι η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, θα μπορεί να επιλέξει αν θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν:

  1. Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  2. Αντικατάσταση συστημάτων σκίασης.
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
  4. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης.
  5. Αναβάθμιση του συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.