Ηλεκτρονικές το 2020 οι βασικές φορολογικές διαδικασίες

Ηλεκτρονικές το 2020 οι βασικές φορολογικές διαδικασίες. 

Σε ολοκληρωτική ηλεκτρονικοποίηση των βασικών φορολογικών διαδικασιών εντός του 2020, στοχεύει η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, έως τις 31/12/2020 θα είναι δυνατόν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, χωρίς καμία επαφή των φορολογουμένων με τις κατά τόπους ΔΟΥ, έξι ακόμη σημαντικές φορολογικές διαδικασίες: η τήρηση των φορολογικών βιβλίων, η έκδοση των τιμολογίων, ο υπολογισμός των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, οι μεταβολές των στοιχείων του φορολογικού μητρώου, η υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ και η πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογούμενων των ποσών από υπερεισπράξεις φόρων.