Η στήριξη των καταναλωτών στα προϊόντα made in Greece ξεκίνησε να γίνεται εμφανής την προηγούμενη δεκαετία, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει διαμορφωθεί ένα καταναλωτικό κίνημα που εκφράζει τη συνειδητή προσπάθεια του αγοραστικού κοινού για διατήρηση των θέσεων εργασίας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, σύμφωνα με τον κ. Γεώργιο Μπάλτα, καθηγητή του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη ετήσια έρευνα, το 84,6% των ερωτηθέντων απάντησε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ μάρκετ ελληνικά προϊόντα τα προτιμά από τα εισαγωγής, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από 78% που ήταν στην περυσινή έρευνα. Διευκρινίζεται ότι η ερώτηση αυτή αφορά την πρόθεση του καταναλωτή και φυσικά δεν ταυτίζεται με την τελική επιλογή του που επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες (διαθεσιμότητα, προσφορές, κτλ). Στην ίδια έρευνα, το 73,7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι υπάρχει στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ελληνικής παραγωγής. Το 90,9% δηλώνει ότι θέλουν να αναγράφεται στη συσκευασία ότι ένα προϊόν είναι ελληνικής παραγωγής. Ποσοστό 75,7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν καλύτερη ασφάλεια και ποιότητα. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 62% που ήταν πέρυσι δείχνοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ελληνική παραγωγή. Το 88,7% πιστεύει ότι προτιμώντας ελληνικά προϊόντα στηρίζει την παραγωγή της χώρας και ποσοστό 80,8% πιστεύει ότι προτιμώντας ελληνικά προϊόντα βοηθά στη μείωση της ανεργίας. Διακρίνεται η ορθολογική αντιμετώπιση του θέματος και η κατανόηση της σημασίας που έχει η στήριξη των εγχώριων προϊόντων για τη στήριξη της παραγωγής και των εργαζομένων.

Την ίδια στιγμή, η κατανάλωση εγχώριων και τοπικών προϊόντων αποτελεί και οικολογική επιλογή, καθώς προκαλεί πολύ μικρότερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ελαχιστοποιώντας τις μεταφορές, τις αποθηκεύσεις και γενικότερα τις επιβαρύνσεις που προκαλεί η εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μπάλτα, οδηγεί περισσότερους καταναλωτές στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες να στρέφονται σε προϊόντα που παράγονται πλησιέστερα σε αυτούς. Το ίδιο κάνουν και επιχειρήσεις στον τομέα των προμηθειών εφαρμόζοντας μία γνήσια οικολογική στρατηγική χωρίς στοιχεία προσποίησης που δυστυχώς εντοπίζονται σε κάποιες άλλες περιπτώσεις.

Σημειώνει τέλος, ότι οι επιχειρήσεις δίνουν σήμερα έμφαση στον παράγοντα «Made in Greece» και προβάλουν το γεγονός ότι τα προϊόντα τους είναι ελληνικής παραγωγής, καθώς αυτό έγινε σημαντικό αγοραστικό κριτήριο για τους καταναλωτές.