Τα μίνι μάρκετ και τα υπόλοιπα καταστήματα της μικρής λιανικής, οφείλουν να αντικαταστήσουν ή να αναβαθμίσουν τις ταμειακές τους μηχανές μέσα στο επόμενο διάστημα και πριν την 1η Μαρτίου 2024, ώστε να μπορεί να γίνει η διασύνδεση με τα POS και να εκδίδουν αποδείξεις αυτόματα και στις πληρωμές των πελατών τους με κάρτα.

Όλες οι επιχειρήσεις ειδοποιούνται από την ΑΑΔΕ με email για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναβάθμισης από τους Παρόχους του συνόλου των POS που διαθέτουν, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στο Μητρώο POS και στη συνέχεια πρέπει να προχωρήσουν στη διασύνδεση. Όλοι οι επαγγελματίες του κλάδου της μικρής λιανικής μάλιστα, θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεννόηση με τους λογιστές τους για να ακολουθήσουν εντός χρονικού πλαισίου τις διαδικασίες, αλλά και με τους ειδικούς των ταμειακών μηχανών για την αναβάθμιση και τη διασύνδεση με τα POS.

Ακόμη πάντως, μόλις το 10% των επιχειρήσεων φαίνεται να έχει προχωρήσει τις απαραίτητες διαδικασίες και ενώ υπολογίζεται ότι 300.000 ταμειακές μηχανές πρέπει να έχουν αλλαχθεί ή αναβαθμιστεί μέχρι τις αρχές του 2024. Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο νέας παράτασης είναι αναγκαστικά ορατό. Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, είτε θα υπάρξει νέος προγραμματισμός, είτε οι αρχές θα «πιέσουν» τις επιχειρήσεις με την απειλή των προστίμων από τον Μάρτιο και μετά.