Με χρηματοδότηση από την Alpha Bank, η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ, στην οποία ανήκουν τα My Market και τα METRO Cash & Carry, θα προχωρήσει σε μία σειρά από «πράσινες» επενδύσεις, που έχουν ως στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος από τη δραστηριοποίηση ολόκληρου του ομίλου.

Πρόκειται για επένδυση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το οποίο συμβάλλει σε μία γενικότερη εθνική προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και κατ’επέκταση, στη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση μέρους του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας, για την εγκατάσταση  97 φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 25MW, σε εγκαταστάσεις της ανά την ελληνική επικράτεια, υπό το καθεστώς του ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering). 

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, αξιοσημείωτη είναι η σημασία της χρηματοδότησης για την ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας της επιχείρησης, καθώς με την ολοκλήρωση της επένδυσης, αναμένεται η συνολική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση της ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ να καλυφθεί κατά 30% από αυτές τις ιδιόκτητες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Η χρηματοδότηση, ύψους 12,6 εκατ. ευρώ, που είναι μέρος της συνολικής επένδυσης ύψους 17,1 εκατ. ευρώ, εμπίπτει στον πυλώνα «πράσινη μετάβαση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται κατά 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (6,3 εκατ. ευρώ), 30% μέσω δανείου της Τράπεζας (3,8 εκατ. ευρώ) και κατά 20% μέσω ιδίας συμμετοχής. Σημειώνεται, επίσης, ότι γι’ αυτήν τη συναλλαγή, η ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ δεν θα κάνει χρήση κρατικών ενισχύσεων. 

Η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης επένδυσης έρχεται να συμπληρώσει τις εκταμιεύσεις, ύψους 10 δισ. ευρώ της Τράπεζας προς την ελληνική οικονομία, τα τελευταία δύο χρόνια, ενώ επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Alpha Bank να στέκεται στο πλευρό κάθε πρωτοβουλίας προόδου, ως αρωγός των ελληνικών επιχειρήσεων και της Πολιτείας, στη μετάβαση προς ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο, οικονομικό μοντέλο.