Αντιμέτωποι με μεγάλες προκλήσεις, λόγω των πληθωριστικών πιέσεων βρίσκονται αυτή την περίοδο οι κλάδοι των τυποποιημένων μπισκότων, κρουασάν και αλμυρών σνακ, σύμφωνα με πρόσφατη κλαδική μελέτη που πραγματοποίησε η ICAP CRIF. Παρ’ όλα αυτά, με βάση τα στοιχεία, το 2022 η εγχώρια κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων εκτιμάται πως θα σημειώσει άνοδο της τάξης του 2%.

Σύμφωνα με την ICAP CRIF η εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 η οποία έπληξε και την ελληνική επικράτεια από τον Μάρτιο του 2020, δεν επηρέασε αρνητικά την εγχώρια αγορά των τυποποιημένων μπισκότων και αλμυρών σνακ, σε αντίθεση με την αγορά των κρουασάν η οποία εμφάνισε πτώση. Ο βαθμός συγκέντρωσης στις τρεις επιμέρους αγορές (μπισκότα-κρουασάν-αλμυρά σνακ) είναι ιδιαίτερα υψηλός, καθώς λίγες εταιρείες μεγάλου μεγέθους καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν οργανωμένα δίκτυα διανομής, τα οποία καλύπτουν όλη την επικράτεια. Τα εξεταζόμενα προϊόντα διατίθενται στην αγορά τόσο από το κανάλι FOOD (σουπερμάρκετ, παντοπωλεία κ.α), όσο και από το κανάλι CTN (περίπτερα, καταστήματα ψιλικών κ.α).

Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση για τις τρεις επιμέρους αγορές βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών και συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός πενταετίας (2016-2020) βάσει δείγματος αντιπροσωπευτικών παραγωγικών επιχειρήσεων των συγκεκριμένων κλάδων. Από την ανάλυση του ομαδοποιημένου ισολογισμού, προκύπτουν τα εξής: Αναφορικά με την αγορά των τυποποιημένων μπισκότων, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 6 επιχειρήσεων του δείγματος ακολούθησε ανοδική πορεία την 5-ετία 2016-2020, παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση 22,9% το 2020/2016. Παρόμοια πορεία ακολούθησαν και τα μικτά κέρδη, καταγράφοντας αντίστοιχη αύξηση 24,9%. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα ήταν θετικά καθ΄ όλη την πενταετία, σημειώνοντας σημαντική αύξηση την εξεταζόμενη περίοδο. Τα κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) υπερδιπλασιάστηκαν το 2020 σε σχέση με το 2016. Όσον αφορά την αγορά των τυποποιημένων κρουασάν, οι συνολικές πωλήσεις των 5 επιχειρήσεων του δείγματος εμφάνισαν ανοδικές τάσεις την 2-ετία 2017-2018, ενώ την περίοδο 2019-2020 παρουσίασαν καθοδική πορεία (-6,2% το 2020/2016). Αύξηση εμφάνισαν τα μικτά κέρδη την τριετία 2017-2019, ενώ το 2020 μειώθηκαν καταγράφοντας όμως σωρευτική αύξηση 10,4% την εξεταζόμενη πενταετία. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα ήταν θετικά καθ΄ όλη την πενταετία, καταγράφοντας ωστόσο σημαντικές ετήσιες αυξομειώσεις. Σχετικά με τον κλάδο των αλμυρών σνακ, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 5 επιχειρήσεων του δείγματος παρουσίασε διαχρονική αύξηση την 5-ετία 2016-2020 (σωρευτική αύξηση 31,7% το 2020/2016). Ανοδική πορεία ακολούθησαν και τα μικτά κέρδη, καταγράφοντας σωρευτική αύξηση 28,7% την εξεταζόμενη πενταετία. Τόσο το λειτουργικό όσο και το καθαρό αποτέλεσμα ήταν θετικά όλα τα έτη, καταγράφοντας σημαντικές ετήσιες αυξήσεις την τελευταία τριετία.