Όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν πλέον να αγοράσουν προϊόντα που διατίθενται στα ράφια των καταστημάτων σε φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες, με αποτέλεσμα οι μεγάλες βιομηχανίες να στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η PepsiCo Hellas μείωσε το πλαστικό και από τον Ιανουάριο του 2022 διαθέτει το 100% των γνωστών προϊόντων  της (Pepsi, Lipton, Ήβη) σε μπουκάλι από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό (rPet). Στόχος της εταιρείας είναι να συμβάλλει στην κυκλική οικονομία στην οποία τα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται πολλές φορές και δεν καταλήγουν απορρίμματα, περιορίζοντας σημαντικά την περιβαλλοντική ρύπανση από το πλαστικό.

Παράλληλα, η PepsiCo Hellas με βασικό στρατηγικό άξονα της τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεργάζεται με τον οργανισμό Aegean Rebreath και με την συμβολή του Δήμου Αντιπάρου στηρίζει την ανάπτυξη ενός προγράμματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο νησί.