Στο

Στο «τραπέζι» οι προσφορές για την Creta Farms. 

Αλλάζουν τα δεδομένα για τη γνωστή αλλαντοβιομηχανία Creta Farms, καθώς δύο επενδυτικά σχήματα κατέθεσαν δεσμευτικές προσφορές, παρά το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι αρχικά ήταν έξι.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι «μνηστήρες», που διεκδικούν την εταιρεία είναι η Impala Invest του Δημήτρη Βιντζηλαίου και η Lime Capital, η οποία ελέγχει και τη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη.

Σημειώνεται ότι η Creta Farms βρίσκεται αυτή την περίοδο σε καθεστώς προστασίας από τους πιστωτές, καθώς πρόσφατα το πρωτοδικείο Ρεθύμνου έκανε δεκτό το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Ειδικότερα η απόφαση του δικαστηρίου απαγορεύει προσωρινά τη λήψη μέτρων ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων περιλαμβανομένων της συντηρητικής κατάσχεσης και της δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών, όπως και της έκδοσης προσωρινής διαταγής σε βάρος της περιουσίας της εταιρείας για τις υφιστάμενες οφειλές της έναντι του συνόλου των πιστωτών της.