Στρατηγική συμμαχία για

Στρατηγική συμμαχία για «Ηπειρωτικά Αυγά» και «Πίνδο». 

Τα Ηπειρώτικα Αυγά από την Πτηνοτροφική Ιωαννίνων και ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος» προχώρησαν σε στρατηγική συμμαχία συνεργασίας σε εμπορικό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, οι δύο εταιρείες, που η κάθε μία μετράει πάνω από 60 χρόνια παρουσίας στον κλάδο με δύναμη από την πόλη των Ιωαννίνων, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε εμπορικό επίπεδο διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο το δίκτυο διανομής και εξασφαλίζοντας φρέσκα προϊόντα στους καταναλωτές, καθώς η διανομή θα πραγματοποιείται εντός 24 ωρών από την παραγωγή τους.

Τόσο ο συνεταιρισμός «Πίνδος» όσο και τα Ηπειρώτικα Αυγά έχουν σαν κοινό παρονομαστή την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που παράγουν, την τεχνογνωσία αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μέσα από συνεχείς επενδύσεις στον τεχνολογικό εξοπλισμό και την έρευνα.