Καθώς η πλαστική ρύπανση αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, η εταιρεία Ioniki στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την ενίσχυση του σκοπού της επιλέγει να συνεργάζεται με εταιρείες εκτυπώσεων που έχουν κοινό στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ένταξη σε ακόμη περισσότερες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις επιδιώκοντας να γίνουν και αυτές «πράσινες».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι συνεργαζόμενες εταιρείες συμβάλουν και αυτές ενεργά προσπαθώντας:

· Με γνώμονα την Κυκλική Οικονομία να επιτυγχάνουν συμφωνίες με πελάτες χρησιμοποιώντας ανακυκλώσιμα, ανακυκλωμένα ή κομποστοποιημένα υλικά, επαναχρησιμοποιούμενα είδη, νέες δομές υλικών ή mono material υλικά αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των παραγόμενων προϊόντων που θα είναι πλήρως ανακυκλώσιμα και δημιουργώντας νέες βιώσιμες και φιλικότερες συσκευασίες, που ελαχιστοποιούν την αναποτελεσματικότητα και τα απόβλητα, και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των εταιριών

· Να κατορθώσουν περιβαλλοντική εξοικονόμηση σε ετήσια βάση από το σύστημα παλετών CHEP και

· Στα άμεσα μελλοντικά σχέδια να εντάξουν την χρήση χαρτιού με ισχυρή αντίσταση στο νερό aquastop ιδανικό για μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων ψυγείου

· Επιπρόσθετα, οι συνεργαζόμενες εταιρίες επιδιώκουν και καταφέρνουν να λαμβάνουν τις εξής πιστοποιήσεις ISO 14001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Περιβάλλοντος & FSC, ISO 14001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Περιβάλλοντος, ISO 9001:2015 Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας.