άδικοι τόκοι

Απόλυτα άδικο χαρακτηρίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος τον υπολογισμό τόκων με τον μήνα, ζητώντας από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων την άμεση προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων ΟΠΣ ΤΑΧΙS και TAXISnet ώστε να εφαρμοσθεί από 1/1/2018 ο υπολογισμός του τόκου με βάση την ανά ημέρα καθυστέρηση της εκπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

άδικοι τόκοιΣε ανακοίνωσή του, το Επιμελητήριο αναφέρει ότι στα άρθρα 116 και 117 του σχεδίου Νόμου «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» που έχει κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, προβλέπεται η εκ νέου παράταση, μέχρι 31/12/2019, για τον υπολογισμό και την είσπραξη σε μηνιαία βάση του αναλογούντος τόκου και προστίμου της εκπρόθεσμης καταβολής του οφειλόμενου φόρου.

Το Επιμελητήριο σημειώνει ότι με τον Νόμο 4174 που ψηφίστηκε το 2013, είχε προβλεφθεί ότι από 1/1/2014 ο υπολογισμός και η είσπραξη του αναλογούντος τόκου θα γίνεται με βάση την ανά ημέρα εκπρόθεσμη καταβολή της οφειλής. «Έκτοτε, με συνεχείς παρατάσεις και με την ίδια συνεχώς αιτιολογία, ότι είναι μικρό το χρονικό διάστημα για να διενεργηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα ΟΠΣ ΤΑΧΙS και TAXISnet, η εφαρμογή του Νόμου του 2013 έχει μείνει γράμμα κενό περιεχομένου. Φτάσαμε στο σημείο να δίνεται παράταση εκ νέου, μέχρι 31/12/2019, με το εν λόγω νομοσχέδιο», συμπληρώνει.

Διερωτάται επίσης, πόσο χρόνο απαιτούσε η παραμετροποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής του TAXIS και γιατί από το 2013 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών δεν προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση εφαρμογή της από 1/1/2014. «Μήπως ο λόγος είναι καθαρά εισπρακτικός και συμφέρει η διατήρηση του ανά μήνα υπολογισμού;» καταλήγει.