Στα 15,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του έτους οι πωλήσεις της Παπουτσάνης έναντι 14,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8%. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αξία των εξαγωγών για την Παπουτσάνης ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ έναντι 11,1 εκατ. ευρώ, το πρώτο τρίμηνο του 2022, αντιπροσωπεύοντας το 65% του συνολικού κύκλου εργασιών μειωμένη κατά 10%.

Το μικτό κέρδος ανήλθε σε 4,3 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περίοδο του 2022, βελτιωμένο κατά 2,1%. Σημειώνεται ότι το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 28% έναντι 28,2%, το πρώτο τρίμηνο του 2022. Το περιθώριο μικτού κέρδους είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό της χρήσης του 2022 που είχε ανέλθει σε 24,4% και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 1,7 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16% κυρίως λόγω αυξημένων δαπανών διάθεσης και προώθησης των επωνύμων προϊόντων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 0,72 εκατ. ευρώ, έναντι 1,09 εκατ. ευρώ του πρώτου τριμήνου του 2022, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 0,44 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42%. Τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί εκτός των ανωτέρω λόγων και από το αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω αύξησης των βασικών επιτοκίων.

Αναλυτικότερα, τα επώνυμα προϊόντα παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 33% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2022, παρά τη σημαντική πτώση της αγοράς του αντισηπτικού στο οργανωμένο λιανεμπόριο (-56% για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό).

Εξαιρώντας το αντισηπτικό, η ανάπτυξη της κατηγορίας των επώνυμων προϊόντων ανέρχεται σε 70% και οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στη θετική συνεισφορά από την εξαγορά της σαπωνοποιίας ΑΡΚΑΔΙ, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από οργανική ανάπτυξη των προϊόντων ευρείας διανομής της Παπουτσάνης. Τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης «Παπουτσάνης» κερδίζουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα και παράλληλα έχουν υπερτριπλασιάσει τις πωλήσεις τους στο εξωτερικό με πολύ καλές προοπτικές.