Αύξηση 4,7% στα έσοδα της Coca Cola

Αύξηση εσόδων, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, κατά 4,7% παρουσίασε η Coca – Cola HBC AG το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με την περιληπτική ενημέρωση για την πορεία των εργασιών.

Οι όγκοι πωλήσεων αυξήθηκαν κατά 3,5%, με ταχύτερο ρυθμό αύξησης συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα φέτος ύψους 90 μονάδων βάσης.

Οι όγκοι πωλήσεων στις αναπτυγμένες αγορές αυξήθηκαν κατά 0,2%, με διατήρηση της αύξησης των πωλήσεων σε Ιρλανδία και Ελλάδα και αξιοσημείωτη βελτίωση στην Ιταλία, παρά τον αντίκτυπο της χρονικής συγκυρίας του Πάσχα.

Τα έσοδα της Coca – Cola από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 1,1% καθώς το βελτιωμένο μείγμα συσκευασίας προϊόντων σε συνδυασμό με τα οφέλη από τις αυξήσεις τιμών στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, υπεραντιστάθμισαν τον αντίκτυπο από τη διακοπή της διανομής των οινοπνευματωδών ποτών της Brown Forman στη Ρωσία.

Στις αναπτυγμένες αγορές, το θετικό μείγμα συσκευασίας και οι επιλεγμένες αυξήσεις τιμών οδήγησαν σε βελτίωση των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση κατά 1,2%.

Στις αναπτυσσόμενες αγορές, τα έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση αυξήθηκαν κατά 3,8%, σημειώνοντας βελτίωση σε σχέση με τον ρυθμό αύξησης του 2018 και αντικατοπτρίζοντας τη στρατηγική μας για ανάπτυξη των εσόδων σε αυτόν τον τομέα δραστηριότητας περισσότερο, μέσω του μείγματος κατηγορίας προϊόντων και συσκευασίας καθώς και αυξήσεων τιμών.

Στις αναδυόμενες αγορές, η βελτίωση κατά 1,1% των εσόδων από πωλήσεις ανά κιβώτιο σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση συγκρατήθηκε από το δυσμενές μείγμα καναλιών διανομής και κατηγορίας προϊόντων στη Ρωσία καθώς και από το ασθενέστερο μείγμα τιμών στη Νιγηρία.

Σε συνέχεια των ισχυρών χρηματοοικονομικών επιδόσεων τα τελευταία χρόνια και της καλής προόδου προς την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει για το 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει ειδικό μέρισμα ύψους 2,00 ευρώ ανά μετοχή, ανερχόμενο συνολικά σε 730 εκατ. ευρώ περίπου.