Μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα η Mondelez

Η Mondelēz International ανακοινώνει ένα ανανεωμένο και πιο απαιτητικό σύνολο αρχών που απευθύνεται στους άμεσους προμηθευτές φοινικέλαιου με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και την επιτάχυνση της μετάβασης σε βιώσιμες πρακτικές σε ολόκληρο τον κλάδο. Η εταιρεία ενσωματώνει στο Σχέδιο Δράσης αυστηρότερες απαιτήσεις προμήθειας φοινικέλαιου, ζητώντας 100% διαφάνεια και 100% βιωσιμότητα σε ολόκληρο τον κλάδο.

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Mondelēz International πιστεύει ότι η βιομηχανία πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών και της καταναγκαστικής εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού του φοινικέλαιου.

Από το 2014, η εταιρεία έχει ζητήσει ευρεία αλλαγή από όλον τον κλάδο στον τομέα αυτό. Σε αυτό το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης για το φοινικέλαιο, η Mondelēz International κάνει ένα ακόμα βήμα για να καλύψει το χάσμα με στόχο την πλήρη διαφάνεια και βιωσιμότητα, ενισχύοντας τις απαιτήσεις απέναντι στους προμηθευτές και τις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Στο μέλλον, οι προμηθευτές της Mondelēz International θα υποχρεωθούν:

  • Να αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για την εξάλειψη της αποψίλωσης στην εκμετάλλευση και την αλυσίδα εφοδιασμού τους με χαρτογράφηση και παρακολούθηση όλων των φυτειών, υιοθετώντας μια προσέγγιση «αναστολής και δέσμευσης» που απαιτεί την άμεση αναστολή συνεργασίας με προμηθευτές που εμπλέκονται στην αποψίλωση των δασών.
  • Να αναλάβουν δράση κατά της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, υιοθετώντας τις Αρχές Βιομηχανικής Προτεραιότητας του Φόρουμ Καταναλωτικών Αγαθών (CGF) για την καταναγκαστική εργασία.
  • Βελτίωση της ανιχνευσιμότητας και της διαφάνειας με τη διατήρηση των καταλόγων των μονάδων παραγωγής παγκοσμίως με σαφή αναφορά στους ομίλους που τις κατέχουν και τη δημοσίευσή τους τακτικά, καθώς και με τη χρήση δορυφορικής τεχνολογίας για τη χαρτογράφηση και την παρακολούθηση πηγών φοινικέλαιου.
  • Να επιδείξουν πρόοδο σε σχέση με το ενημερωμένο Σχέδιο Δράσης για το φοινικέλαιο, ως προϋπόθεση για τη συνεργασία με την Mondelēz International.