Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 Μαρτίου η τελετή ίδρυσης της «Ακαδημίας Ελιάς Terra Creta», στις εγκαταστάσεις της Terra Creta, στο Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης. Η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta, που αποτελεί μέλος του ομίλου Μέλισσα Κίκιζας, αποτελεί την εξέλιξη της «Ομάδας Παραγωγών» που εδώ και χρόνια έχει δημιουργήσει η TerraCreta και πλέον οργανώνεται στα πρότυπα της Ακαδημίας Σίτου Μέλισσα Κίκιζας, που λειτουργεί ήδη από το 2012.

Στόχος της Ακαδημία Ελιάς Terra Creta είναι η αναβάθμιση της παραγωγής ελιάς μέσω της παροχής θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στους αγρότες καθώς και με τη χρήση ολοκληρωμένης ψηφιακής παρακολούθησης της καλλιέργειας και συστημάτων γεωργικών προειδοποιήσεων Ευφυούς Γεωργίας. Μεγάλη έμφαση πρόκειται να δοθεί στη χρήση ορθών γεωργικών πρακτικών που αποσκοπούν στη μείωση του περιβαντολλογικού αποτυπώματος της καλλιέργειας ενώ οι γεωπόνοι της εταιρίας θα βρίσκονται συνεχώς δίπλα από τους παραγωγούς προκειμένου να προσφέρουν επιτόπου εξατομικευμένες συμβουλές. Η Ακαδημία Ελιάς Terra Creta προσφέρει επιπλέον στα μέλη της –παραγωγούς, Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας, παρέχοντάς τους μεταξύ άλλων ελάχιστη εγγυημένη τιμή προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της καλλιέργειας ακόμη και σε δύσκολες χρονιές καθώς και bonus τιμής για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ελαιόλαδου.