εταιρεία ELBISCO

Στην υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου διοικητικού σχήματος, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες τάσεις και προκλήσεις της ελληνικής αγοράς, προχώρησε η εταιρεία ELBISCO, μεταβάλλοντας την οργανωτική της δομή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα νέα δεδομένα , δημιουργούνται τέσσερις Γενικές Διευθύνσεις με άμεση αναφορά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Δημοσθένη Ραμαντάνη:

  • Γενική Διεύθυνση Λειτουργιών με επικεφαλής τον κ. Νικόλαο Βουδούρη

  • Γενική Διεύθυνση Επιχειρησιακής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας με επικεφαλής τον κ. Δημήτριο Ράπτη

  • Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Logistics με επικεφαλής την κα Χριστίνα Παπανδρέου

  • Γενική Εμπορική Διεύθυνση Ελλάδας, υπό την μεταβατική διοίκηση του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την επιτελική της στελέχωση

εταιρεία ELBISCOΕπιπροσθέτως, ο Διευθυντής Οικονομικών της εταιρείας κ. Γεώργιος Βασιλάκης, αναλαμβάνει τη Γενική Διεύθυνση της Zitoluks στα Σκόπια, διαδεχόμενος τον κ. Γεώργιο Νικηφορίδη, ο οποίος μετά από 3,5 χρόνια αποχωρεί για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο κ. Βασιλάκης με την εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει αναλαμβάνει ένα νέο διευρυμένο ρόλο.

Με την αναδιάρθρωση της διοίκησης, η ELBISCO στοχεύει στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεων και την επιτάχυνση της εξωστρέφειας .