Τα νέα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε16, που θα κληθούν να συμπληρώσουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2017, ανήρτησε στις 18 Απριλίου στην ιστοσελίδα της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ενόψει και της ανακοίνωσης της έναρξης υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του TAXISnet, μάλιστα, η ΑΑΔΕ, παρέθεσε και τις απαραίτητες οδηγίες συμπλήρωσής τους, καθώς περιέχουν πλήθος αλλαγών σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά έντυπα.

Του Στέφανου Παπαπολυμέρου

Όπως τονίζεται σχετικά, οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, έως την ημερομηνία που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.

Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε χειρόγραφη μορφή στις Δ.Ο.Υ., ενώ ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου υποβάλλονται και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, καθώς και οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις των φορολογικών ετών 2015 και 2016.

Αλλαγές στα έντυπα για τις φορολογικές δηλώσειςΟι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, καταχωρούνται πρώτα τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται και κατόπιν το έντυπο Ε1. Η σειρά καταχώρησης των συνυποβαλλόμενων Εντύπων Ε2 και Ε3 επιλέγεται από τον φορολογούμενο.

Οι βασικές αλλαγές στο Ε1

Τρεις αλλαγές περιλαμβάνει το έντυπο Ε1 που θα υποβάλουν μέσω TAXISnet όλοι οι φορολογούμενοι. Ειδικότερα, για τις φορολογικές δηλώσεις 2018, προστέθηκε τεχνικά η δυνατότητα να δηλωθεί φιλοξενούμενος του φορολογούμενου χωρίς να είναι προστατευόμενο μέλος. Ο νέος αυτός κωδικός του εντύπου έχει στόχο τις ευκολότερες διασταυρώσεις, καθώς στο πλαίσιο χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος εμφανίστηκαν χιλιάδες φορολογούμενοι να δηλώνουν φιλοξενούμενοι.

Αλλαγές στα έντυπα για τις φορολογικές δηλώσειςΣτον κωδικό αυτό οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον πίνακα 8 είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω).

Παράλληλα, καταργήθηκε ο κωδικός 051-052 της φορολογικής δήλωσης στον οποίο οι φορολογούμενοι δήλωναν τις ιατρικές και φαρμακευτικές δαπάνες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, ως αποτέλεσμα της κατάργησης της σχετικής έκπτωσης φόρου από το φορολογικό έτος 2017 στο πλαίσιο των δημοσιονομικών μέτρων για την επίτευξη των στόχων του ελληνικού οικονομικού προγράμματος.

Επίσης, άλλαξε η περιγραφή του κωδικού 049-050 των δαπανών για την οικοδόμηση του αφορολόγητου ορίου καθώς σε αυτόν πλέον οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και όσοι ασκούν αγροτική δραστηριότητα, θα δηλώνουν τις δαπάνες που πραγματοποίησαν με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ή άλλο τραπεζικό μέσο πληρωμής (π.χ. μεταφορά σε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης ή του επαγγελματία).

Προαιρετική η ανάλυση δαπανών στο Ε3

Σχετικά με το νέο έντυπο Ε3 που πρέπει να συμπληρώσουν οι επιχειρηματίες με εγκύκλιο που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 17 Απριλίου (ΠΟΛ.1072/2018), παρέχονται πρόσθετες και αναλυτικές οδηγίες για τον ομοιόμορφο τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου, ανά πίνακα – κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017, τα οποία συντάχθηκαν ύστερα και από εκτενή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.