Μία νέα, διεθνή πιστοποίηση έλαβε η Αγγελάκης ΑΕ από την EUROCERT. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πιστοποιήθηκε με το IFS FOOD V8, ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων παγκοσμίως, πετυχαίνοντας το υψηλότερο επίπεδο βαθμολογίας με ποσοστό 97,55%.

To πρότυπο IFS FOOD, διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τροφίμων, μέσα από μία αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης, αποτελώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες που το διαθέτουν, ειδικά για όσες ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό. Το πρότυπο εξετάζει έξι βασικούς τομείς στη λειτουργία μιας επιχείρησης: Διακυβέρνηση και Δέσμευση, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων, Διαχείριση πόρων, Λειτουργικές Διαδικασίες, Σχέδιο άμυνας τροφίμων, Μετρήσεις και Βελτιώσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αγγελάκης ΑΕ διατηρεί ήδη το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων FSSC 22000, το οποίο βασίζεται στα πρότυπα ISO 22000:2005, BSI PAS 220:2008 και ISO 22003:2007.