κατασχέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Υπό καθεστώς ανασφάλειας λειτουργούν χιλιάδες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, αφού οι κατασχέσεις απειλούν ένα μεγάλο μέρος πλέον των φορολογουμένων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας εστιάζουν στην υψηλή φορολόγηση και τις συνέπειες της τελευταίας 8ετίας, που καθιστούν μη ανταγωνιστικές τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις παρά τη βελτίωση των δεικτών και την έξοδο από την περίοδο επιτροπείας. Από το πρώτο εξάμηνο του 2018 περίπου 69.000 επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωπες με κατάσχεση ή δέσμευση του τραπεζικού τους λογαριασμού, με το 19,3% του συνόλου των επιχειρήσεων να έχει χρέη έως 20.000 ευρώ, το 8,2% από 20.000 έως 50.000 ευρώ, ενώ,το 10,4% πάνω από 50.000 ευρώ.

Η έρευνα αναφέρει επιπλέον ότι:

  • Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν πλέον προσαρμόσει την δραστηριότητα τους μέσα σε ένα περιοριστικό οικονομικό περιβάλλον και αυτό σε ένα βαθμό εξηγεί και την αργή τους επανάκαμψη.
  • Έχει παγιωθεί ένας νέος οικονομικός δυϊσμός στην πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα να προκαλούνται έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις προς τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού έκανε αισθητή την παρουσία της το καλοκαίρι του 2015, με αποτέλεσμα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επιβίωσαν στην πρώτη φάση της ύφεσης (2010-2014), να δυσκολεύονται να επανακάμψουν. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια δεύτερη εκδοχή δυϊσμού, μεταξύ επιχειρήσεων που γεννήθηκαν μέσα στην κρίση και προσάρμοσαν τα οικονομικά τους στοιχεία σε μια δύσκολη συγκυρία διατηρώντας χαμηλές προσδοκίες για το μέλλον, και εκείνων των επιχειρήσεων που προηγήθηκαν της κρίσης, οι οποίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα.

Τα διαρθρωτικά προβλήματα είναι περισσότερο εμφανή στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους απουσιάζει ένα συνεκτικό πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας και διασφάλισης της βιωσιμότητας τους, είτε μέσα από τη διεύρυνση της συμμετοχής τους σε ευρύτερα επιχειρηματικά σχήματα είτε μέσα από την υπαγωγή τους σε αλυσίδες αξίας και άνοιγμα σε νέες υπερτοπικές αγορές. Οι μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τέτοιες δυνατότητες υπέρβασης του στενού επιχειρηματικού ορίζοντα, αδυνατούν να ανταγωνιστούν στο υφιστάμενο περιβάλλον υπερφορολόγησης.

Είναι συνεπώς αναγκαίο στην «μετα-μνημονιακή» εποχή να αναπτυχθούν πολιτικές και δράσεις που θα εστιάζουν στις ανάγκες της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης.