Επενδύοντας στην παραγωγή του θερμαινόμενου καπνού glo και το προϊόντος ατμίσματος Vuse, η BAT Hellas προχωράει και στη δημιουργία 150 νέων θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.

Οι καινούριες αυτές θέσεις εργασίας, έρχονται να προστεθούν μάλιστα στις 200 θέσεις εργασίας που «άνοιξε» η εταιρεία κατά τη διάρκεια του 2021, μετά από σημαντικές επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας για τα δύο νέα προϊόντα της.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της British American Tobacco Hellas κ. Vitalii Kochenko, δήλωσε: «Η εταιρεία συνεχίζει τις επενδύσεις δίνοντας αξία στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, συμβάλλοντας στη σημαντική προσπάθεια που γίνεται για την περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνουμε τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό αριθμό εργαζομένων να γίνουν μέλη του οράματός μας για περαιτέρω ανάπτυξη στην Ελλάδα, μια χώρα που έχει επιλεγεί από τον Όμιλο ως στρατηγική αγορά. Και όλα αυτά παράλληλα με την διαρκή ανάπτυξη του glo και του Vuse ως επιλογή για όσους επιθυμούν να διακόψουν το τσιγάρο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΒΑΤ Hellas δε, οι νέες θέσεις εργασίας ενισχύουν τις επενδύσεις του Ομίλου στην Ελλάδα και, παράλληλα, υπογραμμίζουν τον πολυετή ρόλο της εταιρείας στη στήριξη της απασχόλησης στην χώρα. Επιπλέον, η δημιουργία των 150 νέων θέσεων εργασίας σηματοδοτεί τη δυναμική συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΒΑΤ στην Ελλάδα, η οποία συμβάλλει στην ελληνική οικονομία και κοινωνία μέσα από σειρά ενεργειών, ανάμεσά τους επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία, διαρκής ενίσχυση χιλιάδων εργαζομένων στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων, και στήριξη χιλιάδων εργαζομένων στην καπνοπαραγωγή, με σημαντικές επενδύσεις ετησίως στους Έλληνες αγρότες για την αγορά καπνού σε σταθερή βάση.

Η ΒΑΤ, με στόχο να ηγηθεί της κατηγορίας των προϊόντων δυνητικά μειωμένου κινδύνου, έχει επενδύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Έρευνα και Ανάπτυξη των εναλλακτικών στο κάπνισμα προϊόντων με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, όπως το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo και το προϊόν ατμίσματος Vuse. Στο πλαίσιο αυτό, περισσότεροι από 1.500 ειδικοί εργάζονται στα κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης του Ομίλου παγκοσμίως.