ΓΣΕΒΕΕ

Χρηματοοικονομική αβεβαιότητα για το 59% των επιχειρήσεων. 

Αυξημένα έσοδα για τις εταιρείες τους, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή έρευνα της Deloitte, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, αναμένει το 73% των οικονομικών διευθυντών (CFO) στην Ελλάδα.Ο αντίστοιχος μέσος όρος για τις υπόλοιπες χώρες φτάνει μόλις το 60%, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των 19 χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα.

Σε ότι αφορά την οικονομική προοπτική της εταιρείας τους σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι CFOs στην Ελλάδα εμφανίζονται αισιόδοξοι κατά 38%, παρουσιάζοντας το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των 20 ευρωπαϊκών χωρών και αρκετά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο οποίος δεν ξεπέρασε το 24%.

Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα αβεβαιότητας για την επόμενη ημέρα της οικονομίας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με το 59% στην Ελλάδα να δηλώνει ότι οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονη εξωτερική χρηματοοικονομική αβεβαιότητα. Ωστόσο, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος εμφανίζεται ακόμα μεγαλύτερος (63%), με τα υψηλότερα ποσοστά αβεβαιότητας να καταγράφονται στις περιπτώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου (96%) και της Γερμανίας (91%).

Σχετικά με τις προθέσεις των εταιρειών για αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού το επόμενο διάστημα, το 30% των Ελλήνων οικονομικών διευθυντών, αναμένουν αύξηση του αριθμού των εργαζομένων μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό ελαφρώς χαμηλότερο από το 32% των Ευρωπαίων, αλλά και μειωμένο σε σχέση με το 39% του προηγούμενου CFO Survey.

Στους τρεις σημαντικότερους παράγοντες που εμπεριέχουν ρίσκο και αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και οι οικονομικές προοπτικές, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και οι αυξανόμενες αλλαγές στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι Ευρωπαίοι CFOs αναγνωρίζουν τους δύο πρώτους ως σημαντικότατους κινδύνους, τονίζουν ωστόσο επιπλέον ως τρίτο, την έλλειψη εκπαιδευμένου και έμπειρου εργατικού δυναμικού και ταλέντου.

Αναφορικά με τη στρατηγική που προτίθενται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, στις 12 από τις 20 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι οικονομικοί διευθυντές δίνουν περισσότερο έμφαση στις επεκτατικές – αναπτυξιακές στρατηγικές για την εταιρεία τους και λιγότερο στις αμυντικές. Από πλευράς τους, οι CFOs των ελληνικών εταιρειών, εμφανίζουν την πρόθεση να επιχειρήσουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση της ρευστότητας και την ανάπτυξη στις υπάρχουσες αγορές ως τις κύριες στρατηγικές των εταιρειών τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες.