Ανοδικούς δείκτες παρουσίασε η Coca Cola HBC στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2022, με σημαντική βελτίωση των μεγεθών της.

Πιο συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 23,0%, με τα περιθώρια κέρδους να αυξάνονται κατά 30 μονάδες βάσης σε οργανική βάση, φτάνοντας στο 11%, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική, το βελτιωμένο μείγμα και την αποτελεσματική  διαχείριση του κόστους, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Ειδικότερα, στα 316 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη της Coca Cola HBC το πρώτο εξάμηνο, καταγράφοντας άνοδο 34,5% σε ετήσια βάση. Ο όγκος πωλήσεων της εισηγμένης εμφανίζει άνοδο 18,1% ενώ τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις εμφανίζουν άνοδο 29,6% στα 4,2 δισ. ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη της εταιρίας ανήλθαν στα 275,7 εκατ. ευρώ, με πτώση 21,3% σε ετήσια βάση. Τέλος, οι ελεύθερες ταμειακές ροές της εταιρίας αυξήθηκαν κατά 55,4 εκατ. ευρώ στα 332,9 εκατ. ευρώ.