Διεθνής διάκριση για την BAT Hellas

Διεθνής διάκριση για την BAT Hellas. 

Η British American Tobacco Hellas ανακηρύχτηκε «Κορυφαίος Εργοδότης 2019» για τις εργασιακές συνθήκες και πρακτικές της από το ανεξάρτητο Ινστιτούτο “Top Employer”.

Συγκεριμένα, η εταιρεία  προχωρά στη δημιουργία 250 νέων θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του 2019 ως αποτέλεσμα της έλευσης των Προϊόντων Επόμενης Γενιάς του Ομίλου στην ελληνική αγορά, ενώ συνεχίζει να επενδύει σε ανθρώπους, με παροχές, προγράμματα εκπαίδευσης και τη δημιουργία ενός μοντέρνου εργασιακού περιβάλλοντος, με έμφαση στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και προσωπικής ανάπτυξης της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τους ανθρώπους στην Ελλάδα και είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς.

Η εταιρεία έχει λάβει πλήθος διακρίσεων για τις συνθήκες εργασίας και τις υπεύθυνες εργασιακές πρακτικές και πολιτικές. Οι στρατηγικές και πολιτικές του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας αναλύθηκαν σε βάθος μέσω 100 ερωτήσεων που καλύπτουν πάνω από 600 βέλτιστες πρακτικές σε 10 τομείς.

Συνολικά, η εταιρεία έχει λάβει 13 διακρίσεις τα τελευταία 7 χρόνια για την πολιτική ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζει στην Ελλάδα.