Περισσότερες επιχειρήσεις από κάθε άλλη χρονιά ιδρύθηκαν το 2023, ενώ θετικό είναι και το ισοζύγιο ενάρξεων-κλεισίματος επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).

Πιο συγκεκριμένα, το 2023 δημιουργήθηκαν 57.272 νέες επιχειρήσεις και έκλεισαν 20.268. Δηλαδή, οι ενάρξεις πέρυσι ήταν περισσότερες κατά 14,7% από το αντίστοιχο μέγεθος του 2022 και τα «λουκέτα» ήταν λιγότερα κατά 6,3%. Έτσι, το ισοζύγιο ενάρξεων-κλεισίματος επιχειρήσεων βελτιώθηκε κατά 30,9% μέσα στο 2023. Συνολικά, πέρυσι προστέθηκαν επιπλέον 37.004 νέες επιχειρηματικές οντότητες.

Ανά είδος, οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν είναι, κυρίως, ατομικές και ΙΚΕ ενώ η λιγότερο δημοφιλής κατηγορία επιχειρήσεων είναι οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ).

Η καλύτερη επίδοση στο ισοζύγιο ανοίγματος-κλεισίματος επιχειρήσεων σημειώθηκε στο Βόρειο Αιγαίο (+235,0%), ακολουθεί η Δυτική Ελλάδα (+107,3%), τα Ιόνια Νησιά (+75,4%), η Ήπειρος (+37,3%) και το Νότιο Αιγαίο (+34,4%), ενώ τη χειρότερη επίδοση είχε η Δυτική Μακεδονία, με το ισοζύγιο έναρξης-κλεισίματος επιχειρήσεων να επιδεινώνεται κατά 9,8%.

Τέλος, ανά μήνα, ο καλύτερος μήνας του 2023 ήταν ο Μάρτιος, με 6.707 ανοίγματα επιχειρήσεων ή περίπου 290 ανοίγματα ανά εργάσιμη ημέρα, και ο μήνας με τα περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων είναι ο Δεκέμβριος, με 2.386 κλεισίματα επιχειρήσεων.