Νέες δομές στήριξης επιχειρήσεων στα επιμελητήρια

Σε 39.128 ανήλθαν οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας της χώρας το α’ τρίμηνο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 14,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 34.213 και αύξηση 42,1% σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2023 που είχαν ανέλθει σε 27.542.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων αναφοράς 2021, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών νέων επιχειρήσεων, το α’ τρίμηνο 2024 σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2023, καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (63,8%) και στον τομέα «Κατασκευές» (45,6%). Ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (45,1%) και στον τομέα «Ενημέρωση και Επικοινωνία» (3,8%).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων από την ΕΛΣΤΑΤ, οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους σημειώθηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

-Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.299 εγγραφές σε σύνολο 8.736.

-Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 2.262 εγγραφές σε σύνολο 8.710.

-Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 2.973 εγγραφές σε σύνολο 15.969.

-Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 1.359 εγγραφές σε σύνολο 5.713.