Επένδυση 3 εκατ. ευρώ στα «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα»

Επένδυση 3 εκατ. ευρώ στα «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα».

Επένδυση ανακοίνωσε η Elikonos Capital Partners στην εταιρεία «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα Α.Ε», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή κινείται στο πλαίσιο της διάθεσης επενδυτικών κεφαλαίων του Elikonos 2, ύψους 71 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Elikonos 2, στοχεύει στη χρηματοδότηση αναπτυσσόμενων Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων, με τη συμμετοχή του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η επένδυση 3 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκε αφορά τα «Προϊόντα Ζύμης Ροδούλα Α.Ε.». Πρόκειται για μια σημαντική εταιρεία κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης και γλυκών, που πραγματοποιεί εξαγωγές σε 40 χώρες του εξωτερικού και απασχολεί 235 άτομα προσωπικό. Η εταιρεία παράγει τα προϊόντα της σε 2 εγκαταστάσεις στην Αττική και λειτουργεί κέντρα διανομής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Στη χρήση 2018 είχε πωλήσεις 16,5 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 1,8 εκατ. ευρώ.

Το Equifund χρηματοδοτείται από το Ελληνικό «Ταμείο Συμμετοχών» (Greek ESIF Fund of Funds TAESYM) από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (European Regional Development Fund )/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) (Operational Programme EPANEK), το EIF και Θεσμικούς επενδυτές, και έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με την δημιουργία Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών στην Ελλάδα σε συνεργασία με εξουσιοδοτημένους ενδιάμεσους χρηματοδοτικούς φορείς.