Επενδύσεις σε νέα προϊόντα από την Barilla Hellas

Αύξηση του κύκλου εργασιών της στο επίπεδο των 72,0 εκατ. ευρώ  έναντι των 71,7 του 2016 σημείωσε για το έτος 2017 η εταιρεία Barilla Hellas, γεγονός που επιτρέπει τη συνέχιση της χρηματοδότησης των επενδύσεων με ίδιους πόρους.

Αναμένεται να προχωρήσει έτσι και η υλοποίηση του νέου τριετούς επενδυτικού πλάνου της εταιρείας, συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

Επενδύσεις σε νέα προϊόντα από την Barilla HellasΌσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση του 2017, τα μικτά κέρδη της ανήλθαν  σε 32,6 εκατ. ευρώ από 31,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση σε σχέση με πέρυσι και διαμορφώθηκαν στο ύψος των 27,2 εκατ. ευρώ από 27,5 το 2016. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, και ειδικότερα η σταθερά συνεχιζόμενη ενίσχυση των πωλήσεων, οδήγησαν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των μεριδίων αγοράς που κατέχει η Barilla Hellas.

Η εταιρεία κατέχει την πρώτη θέση τόσο στα ζυμαρικά με μερίδιο 43,3% αξίας αγοράς όσο και στις σάλτσες με 70,4% αξία αγοράς. Ενισχυμένα κατά το 2017 ήταν και τα μεγέθη των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, που υπάγονται διοικητικά στην Barilla Hellas με διοικητικό κέντρο την Αθήνα και περιλαμβάνει πλέον 30 χώρες  με τον συνολικό κύκλο εργασιών να ξεπερνά πλέον τα 150 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα Barilla στο  τηλ.: 210 5197800