Νέα διοίκηση για την Creta Farms

Νέα διοίκηση για την Creta Farms. 

Έκτακτη γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην αλλαντοβιομηχανία Creta Farms, από την οποία προέκυψαν τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

Αναλυτικά, με πλειοψηφία 26.333.310 ψήφων υπέρ, που αντιστοιχούν στο 98,59% των παρισταμένων ψήφων, στο 83,48% του συνόλου των μετοχών και σε ποσοστό 83,90% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφασίστηκε η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου με τον ακόλουθο ορισμό ανεξάρτητων μελών, το οποίο απαρτίζεται από τους: Δημήτριος Τσίρμπας του Ιωάννη, Λυκούργος Παπαγιαννόπουλος του Βενιζέλου, ανεξάρτητο μέλος και Στέφανος Ξενάκης του Αντωνίου, ανεξάρτητο μέλος.

Αναφέρεται ότι η θητεία του ΔΣ είναι πενταετής με δυνατότητα να παραταθεί μέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του έτους 2025.