Αίτηση πτώχευσης από την αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ

Αίτηση πτώχευσης από την αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗΟι δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές, οδήγησαν τελικά την αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ, στην κατάθεση αίτησης πτώχευσης.

Η αίτηση κατατέθηκε στις 15 Μαΐου και ενώ λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα είχε παραιτηθεί από το δικόγραφο για υπαγωγή της στο άρθρο 106α παρ. 6, του πτωχευτικού κώδικα. Στην προσπάθειά της όμως να λάβει την απαιτούμενη προστασία από τους πιστωτές, αναγκάστηκε ουσιαστικά να επανέλθει με νέο. Η ίδια η αλλαντοβιομηχανία μάλιστα τόνιζε ότι η παραίτησή της από το δικόγραφο έγινε, διότι δεν ευοδώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές της για την υπογραφή συμφωνίας εξυγίανσης, με την οποία και θα ρυθμίζονται οι υποχρεώσεις της προς τους συμβαλλόμενους  στη συμφωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στα 44,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου του 2017, στα 9, 9 εκατ. ευρώ.