Ευνοϊκές ρυθμίσεις

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές, επεκτείνεται και για την παλαιότερη πάγια ρύθμιση του ν.4152/2013 το δικαίωμα του οφειλέτη να ζητά να μπει σε ρύθμιση η δόση που αδυνατεί να καταβάλει πριν αυτή καταστεί εκπρόθεσμη.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις

Παράλληλα αναβάλλεται για την 1η Ιανουαρίου 2020, αντί της 1ης Ιανουαρίου 2018, η πρόβλεψη που είχε τεθεί για «τόκο ανά ημέρα» και όχι για ολόκληρο τον μήνα για τις οφειλές προς την εφορία.

Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Οικονομικών.