Η ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ στην Καμπή Άρτας, προχώρησε πρόσφατα στην πιστοποίησή της από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με το ανθρακικό αποτύπωμα (carbon footprint) του γάλακτος που παράγει, η τιμή του οποίου αποδεικνύεται χαμηλότερη από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Όπως προέκυψε από την ανάλυση, η τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος (CF) του πρόβειου γάλακτος της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ είναι 30% μικρότερη συγκριτικά με τον μέσο όρο στην Ευρώπη.

Η χαμηλότερη τιμή του ανθρακικού αποτυπώματος της ΦΑΡΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ οφείλεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως:

– η βελτιωμένη διαχείριση της υγείας και της αναπαραγωγής του κοπαδιού, μέσα από την εφαρμογή προληπτικών μέτρων υγιεινής και του συνεχούς ελέγχου της σωματικής κατάστασης

– η διατροφή ακριβείας με εξαιρετικής ποιότητας ζωοτροφές υψηλής πεπτικότητας

– η συστηματική παρακολούθηση των ζώων, μέσω συστήματος αυτόματης γαλακτομέτρησης κατά το άρμεγμα, χωρίς καμία επιβάρυνση για τα ζώα

Σύμφωνα με την εταιρεία, από την παραπάνω μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαμορφώθηκε από την ΗΠΕΙΡΟΣ ένα πρότυπο πιστοποίησης, το οποίο δυνητικά θα αποτελέσει Οδηγό για τους Έλληνες κτηνοτρόφους, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση του αποτυπώματος του κλάδου της κτηνοτροφίας στη χώρα μας.