φορολογία, φορολογικά

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4728/2020, ο οποίος περιέχει μέτρα για την ενίσχυση των πληγέντων από την καταιγίδα «Ιανός», αλλά και σημαντικά φορολογικά κίνητρα, μεταξύ των οποίων είναι και η παροχή φορολογικής έκπτωσης για την διαφημιστική δαπάνη. Ειδικότερα, όπως προβλέπει το Άρθρο 11 του Ν4728 η διαφημιστική δαπάνη κάθε επιχείρησης που πραγματοποιείται το 2020 θα εκπίπτει προσαυξημένη κατά 100% από τα ακαθάριστα έσοδά της και κατά 60% για το έτος 2021.

Προϋπόθεση για να γίνει χρήση του φορολογικού κινήτρου είναι η συνολική διαφημιστική δαπάνη το 2020 να είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του 2019 και η διαφημιστική δαπάνη του 2021 να είναι τουλάχιστον στο 105% της διαφημιστικής δαπάνης του 2020.

Επίσης ο νόμος περιέχει και πρόβλεψη για τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι εφόσον η επιχείρηση έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της ή επλήγη οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, η προϋπόθεση για την φοροέκπτωση καλύπτεται, εφόσον το ύψος της διαφημιστικής δαπάνης για το έτος 2020 ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 70% της διαφημιστικής δαπάνης του 2019.

Επίσης με άλλες διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νόμο:

– Αναστέλλεται για ένα έτος, το τέλος συνδρομητικής τηλεόρασης. Η αναστολή ισχύει από 1η Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

– Αναστέλλεται η δόση ΕΝΦΙΑ του Σεπτεμβρίου και θα καταβληθεί μαζί με τη δόση Οκτωβρίου.

– Θεσπίζονται τα μέτρα στήριξης των πληγέντων από τη θεομηνία του «Ιανού», καθώς και το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας με κρατική επιδότηση για τις επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν.

– Στις περιοχές που επλήγησαν από τον «Ιανό» αναστέλλονται έως 30 Σεπτεμβρίου 2021 και όλα τα αναγκαστικά μέτρα όπως είναι κατασχέσεις και πλειστηριασμοί κατά φυσικών ή νομικών προσώπων.

– Διατηρούνται οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για εστίαση, μεταφορές και τουριστικό πακέτο για επιπλέον 6 μήνες, δηλαδή έως το τέλος Απριλίου 2021.