Ιδιωτική κατανάλωση και εξαγωγές

Σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας επισήμανε ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και στις δυναμικότερες κινήσεις που παρατηρούνται στις εξαγωγές.

Συγκεκριμένα, για την αύξηση 2,2 % του ΑΕΠ κατά το 3ο τρίμηνο του 2018, ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των εξαγωγών αγαθών (+7,9%) και υπηρεσιών (+8,0%), καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,7%).

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, η πτώση -23,2% των επενδύσεων στο τρίτο τρίμηνο του 2018 οφείλεται κυρίως στην επίδραση βάσης μετά τη μεγάλη αύξηση το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017, ιδίως σε κατασκευές πλην κατοικιών (+26,1% στο σύνολο των επενδύσεων σε πάγια και +89,4% σε κατασκευές πλην κατοικιών). Τονίζει ακόμη ότι η  μεικτή εικόνα των επενδύσεων αποδίδεται αφενός στο 9μηνο του έτους στις μεταβολές των εισαγωγών πλοίων και αφετέρου ειδικά στο 3ο τρίμηνο στην ολοκλήρωση μεγάλων κατασκευαστικών έργων το 2017. Ταυτόχρονα, η εικόνα των επενδύσεων στις υπόλοιπες κατηγορίες παγίων είναι θετική (κατοικίες +20,8%, αγροτικά προϊόντα +5,7%, μεταφορικός εξοπλισμός +154,5%, εξοπλισμός ΤΠΕ +16,5% και μηχανήματα +18,4%).

Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι η οικονομία δεν δείχνει ακόμα να έχει εισέλθει σε ισχυρή ανάπτυξη, γεγονός που αποτυπώνεται και στις μετριοπαθείς μεσοπρόθεσμες προβλέψεις των διεθνών οργανισμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ) για ανάπτυξη κοντά στο +2% τα επόμενα χρόνια. «Η αυξανόμενη αβεβαιότητα στον υπόλοιπο κόσμο, καταλήγει, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην αναιμική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Η πραγματικότητα αυτή απαιτεί η χώρα να εισέλθει σε μια πιο ισχυρή και δυναμική πορεία ανάπτυξης, με περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αλλά και επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση και σταθερά εισοδήματα».