Είδος υπό... εξαφάνιση οι πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ

Είδος υπό… εξαφάνιση οι πλαστικές σακούλες στα σούπερ μάρκετ. 

Αξιοσημείωτη πτώση στις πλαστικές σακούλες των σούπερ μάρκετ, της τάξης του 98,6%, καταγράφηκε το 2019, σε σχέση με το 2017, με βάση τα στοιχεία σχετικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ.

Πιο αναλυτικά, το 2019 διατέθηκαν 24 εκατ. πλαστικές σακούλες από 1,8 δισ. το 2017. Η εφαρμογή του μέτρου υπήρξε αυστηρή και καθολική, ενώ η κατά κεφαλήν ετήσια κατανάλωση πλαστικής σακούλας στο κανάλι του σούπερ μάρκετ μειώθηκε από 167 σακούλες ανά κάτοικο σε δύο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ποσοστιαία μείωση στη χρήση πλαστικής σακούλας στο κανάλια του λιανεμπορίου είναι μικρότερη αυτής στα σούπερ μάρκετ, με δεδομένο ότι η νομοθεσία εξαιρεί από την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους τις λαϊκές αγορές και τα περίπτερα. Έτσι και με δεδομένο ότι το κανάλι του σούπερ μάρκετ αντιπροσωπεύει μόνο το 50% των πωλήσεων μόνο του λιανεμπορίου τροφίμων και ακόμα λιγότερο από το σύνολο του λιανεμπορίου και τη μαζική εστίαση εκτιμάται ότι η συνολική ποσοστιαία μείωση της πλαστικής σακούλας μεταφοράς είναι σημαντικά μικρότερη. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς για τη διάθεση εκτός των σούπερ μάρκετ, η συνολική κατανάλωση πλαστικής σακούλας το 2019 μειώθηκε σε περίπου 80-90 σακούλες ανά κάτοικο.