«Καμπάνα» με… έκπτωση για τη Friesland

«Καμπάνα» με… έκπτωση για τη Friesland. 

Πρόστιμο με έκπτωση, εξαιτίας της καλής τους διαγωγής, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις γαλακτοβιομηχανίες «ΦΡΗΣΛΑΝΤ ΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ» και «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ» για την μεταξύ τους συμφωνία να μη συμμετάσχουν ταυτόχρονα σε δημόσιους διαγωνισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού επέβαλε πρόστιμο ύψους 171.553,38 ευρώ και αποφάσισε ομόφωνα ότι οι εν λόγω εταιρίες έχουν παραβεί τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες περί ανταγωνισμού με τη συμμετοχή τους σε οριζόντια συμφωνία με αντικείμενο την κατανομή αγορών.

Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, πρόκειται για σύμπραξη μεταξύ ενός γαλακτοπαραγωγού κι ενός χονδρεμπόρου, τουλάχιστον ως προς τα προϊόντα που αφορά η σχετική αγορά της παράβασης, η οποία, ωστόσο, κατ’ εξαίρεση από το βασικό κανόνα, δεν είναι κάθετη, αλλά οριζόντια, καθόσον αφορούσε ειδικά τη μη ταυτόχρονη συμμετοχή και των δύο σε δημόσιους διαγωνισμούς, περίπτωση δηλ. κατά την οποία και οι δύο εμπλεκόμενες επιχειρήσεις λειτουργούσαν με την ιδιότητα του ανταγωνιστή και οι οποίες θα έπρεπε να αποφασίζουν αυτόνομα σε ποιους δημόσιους διαγωνισμούς θα συμμετάσχουν, έστω και με το ίδιο σήμα.

Για την παράβαση αυτή, τους επιβλήθηκε πρόστιμο, συνολικού ύψους και των δύο 171.553,38 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική Εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα σε βαθμό απόλυτο.

Για τη συνεργασία και παραδοχή τους αυτή, η Ε.Α. μείωσε τα επιβαλλόμενα πρόστιμα για κάθε εμπλεκόμενη εταιρία κατά 15%, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.