Κερδίζει

Κερδίζει «έδαφος» η καινοτομία στην Ελλάδα. 

Τρεις θέσεις ανέβηκε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη σε ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων κατά την τριετία 2014-2016, σε σχέση με την προηγούμενη τριετία 2012-2014, κατακτώντας πλέον την ένατη θέση.

Το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων ανήλθε στο 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7%, σε σχέση με την τριετία 2012-2014, σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης στατιστικής πανευρωπαϊκής έρευνας CIS, που παρουσίασε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Η έρευνα αφορά περίπου 11.000 ελληνικές επιχειρήσεις με δέκα εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα την έρευνα πραγματοποίησε το ΕΚΤ, σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, που ανακοίνωσε η Eurostat, η Ελλάδα μοιράζεται με τη Γαλλία την ένατη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτη χώρα στην ευρωπαϊκή κατάταξη είναι το Βέλγιο με ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 68,1%, ενώ ακολουθούν η Πορτογαλία με 66,9% και η Φινλανδία με 64,8%. Το ποσοστό των καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι υψηλότερο κατά 7,1% σε σχέση με τον μέσο όρο των 28 κρατών μελών (50,6%).

Στην τριετία 2014-2016 οι ελληνικές επιχειρήσεις που καινοτομούν, εφάρμοσαν έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους τύπους καινοτομίας: νέα ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα, νέες ή σημαντικά βελτιωμένες διαδικασίες, νέες οργανωσιακές μεθόδους, νέες μεθόδους μάρκετινγκ.

Σημαντική είναι η θέση της Ελλάδας στην καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, με ποσοστό 47,1%, το οποίο την κατατάσσει στην έβδομη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (39,5%).

Παράλληλα, με αύξηση 8,4% την περίοδο 2014-2016 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο 2012-2014 και με ποσοστό καινοτομίας οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ 46,7%, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην έκτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, αρκετά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καινοτομίας οργάνωσης ή/και μάρκετινγκ (36,6%).

Στον τομέα της Βιομηχανίας καινοτομεί το 59,5% των ελληνικών επιχειρήσεων και στον τομέα των Υπηρεσιών το 56,5% των επιχειρήσεων.