Η Lidl Ελλάς εισήγαγε τη νέα σήμανση «improving & reducing-packaging responsibly», η οποία ενημερώνει τους καταναλωτές για τις βελτιωμένες ιδιότητες βιωσιμότητας της συσκευασίας του εκάστοτε προϊόντος. Η ειδική αυτή σήμανση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Ελλάς υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια συσκευασία με βελτιωμένη απόδοση βιωσιμότητας έναντι άλλων συμβατικών λύσεων. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται δυνατότητα ανακύκλωσης κατά τουλάχιστον 80%, περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά κατά τουλάχιστον 30%, χρήση εναλλακτικών υλικών ή εξοικονόμηση όγκου ή βάρους υλικών συσκευασίας κατά τουλάχιστον 10%.

Eφόσον ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η σήμανση τοποθετείται στην μπροστινή όψη της συσκευασίας του αντίστοιχου προϊόντος. Στην πίσω ή πλαϊνή όψη της συσκευασίας ή στην εσωτερική πλευρά της ετικέτας εμφανίζεται μία σύντομη επεξήγηση για τα κριτήρια. Η σήμανση «improving & reducing-packaging responsibly» επιβεβαιώνει το στόχο της εταιρείας για την μείωση της χρήσης πλαστικού στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και τη διασφάλιση της δυνατότητας πλήρους ανακύκλωσης για όλες τις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής του ομίλου Schwarz για το πλαστικό στην οποία συμμετέχει και η Lidl Ελλάς.