Ολοκλήρωση συμφωνίας VNK Capital και Παλίρροια

Ολοκλήρωση συμφωνίας VNK Capital και Παλίρροια. 

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας της VNK Capital με τη διοίκηση του Ομίλου Παλίρροια, που ανακοίνωσαν τον περασμένο Φεβρουάριο, με τη συμμετοχή της VNK Capital σε ποσοστό 36%  επί του μετοχικού κεφαλαίου της Παλίρροια.

Η VNK Capital είναι ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, που επενδύει σε ελληνικές και  διεθνείς εταιρείες, οι οποίες κατέχουν ηγετική θέση στο χώρο τους, με σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις εταιρείες αυτές, μέσω καινοτόμων στρατηγικών και ευέλικτων χρηματοδοτικών σχημάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξή τους τόσο στην αγορά της Ελλάδας, αλλά και στις αγορές του εξωτερικού. 

Παράλληλα, από την 1η Απριλίου 2019 ανέθεσε τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) του Ομίλου, στον Δημήτρη Βιδάκη.

Η Παλίρροια είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας εξαγωγέας ετοίμων γευμάτων και αποτελεί το Νο1 παραγωγό ντολμά στον κόσμο. Η συνολική παραγωγή υπερβαίνει τους 20.000 τόνους ετησίως και παράγονται στο χέρι καθημερινά περισσότερα από 1.600.000 ντολμαδάκια. Απασχολεί σε μόνιμη βάση πάνω από 1.500 εργαζομένους, σε μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Παλίρροια έχει στρατηγικό προσανατολισμό στις εξαγωγές, και οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% των πωλήσεων της. Τα προϊόντα της βρίσκονται σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο με βασικές χώρες δραστηριοποίησης τις Ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.