Λουκέτα και πρόστιμα για παραβάσεις και στα μίνι μάρκετ

Αλλαγές σε σημαντικό πλήθος έμμεσων και άμεσων κρατικών επιβαρύνσεων αναμένεται να δουν από το νέο έτος οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα μίνι μάρκετ, τα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, καθώς σειρά προτεινόμενων μέτρων από την κυβέρνηση εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. και πλέον μπορεί να προχωρήσει σε μειώσεις συντελεστών στη φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές και τον ΕΝΦΙΑ, παρέχοντας σημαντικές οικονομικές ανάσες στη λειτουργία τους.

Τoυ Στέφανου Παπαπολυμέρου

«Πράσινο φως» για μειώσεις «βαρών» σε MμΕ

Σειρά προτάσεων και μέτρων ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, περιλαμβάνει το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019, το οποίο έχει κατατεθεί προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Παράλληλα, το εν λόγω προσχέδιο δόθηκε προς έγκριση και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία εκπροσωπεί τους δανειστές της χώρας μας, από την οποία έλαβε το σχετικό «πράσινο φως» στις 19 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης – παραλαβής του υπουργείου Εξωτερικών. Αναλυτικότερα, για το 2019, οι αλλαγές στη δημοσιονομική πολιτική που προτίθεται να εφαρμόσει η κυβέρνηση κι αναμένεται να ενισχύσουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αποτυπώνονται σε μέτρα όπως:

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Λιγότεροι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές από το νέο έτοςΤο μέτρο αφορά στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών και ειδικότερα στη μείωση του συντελεστή κύριας ασφάλισης κατά 1/3 και στην εφαρμογή της ελάχιστης εισοδηματικής βάσης για την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Όπως έχει αναλυτικά ανακοινωθεί από το Yπουργείο Εργασίας, αφορά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών με εισόδημα από 7.000 ευρώ και πάνω έως 35% από 1/1/2019. Συγκεκριμένα, ενώ διατηρείται η ελάχιστη εισφορά για την κύρια σύνταξη (117,2 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες) η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μειώνεται κατά 33,3%, από 20% που είναι σήμερα στο 13,33%, (όσο δηλαδή η εργοδοτική εισφορά στην περίπτωση των μισθωτών). Σχετικά, στο κείμενο του προϋπολογισμού σημειώνεται πως «Οι ανωτέρω ομάδες υπέστησαν σημαντική επιβάρυνση από τη μετάπτωση από την τεκμαρτή στην πραγματική εισοδηματική βάση με τη μεταρρύθμιση του 2016, ενώ η αύξηση των εισφορών οδήγησε σε μείωση τόσο του αριθμού των αυτοαπασχολούμενων κι ελεύθερων επαγγελματιών όσο και των δηλωθέντων εισοδημάτων τους. Ως εκ τούτου, το μέτρο στοχεύει τόσο στην αναστροφή αυτής της τάσης, όσο και στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης».

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών νέων

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων και αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας στη μείωση της ανεργίας των νέων, που είναι η υψηλότερη στην ΕΕ, αλλά και μειώνοντας το ποσοστό των νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας. Το μέτρο αφορά νέους ηλικίας έως 24 ετών και συνίσταται στην επιδότηση του 100% των εισφορών των εργαζομένων και του 50% των εργοδοτικών εισφορών.

Μείωση φόρου εισοδήματος

Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής. Συγκεκριμένα, όπως αναλυτικά είχε ανακοινωθεί μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ., θα ξεκινήσει η μείωση κατά μία μονάδα από το 29% στο 28% του συντελεστή για τη χρήση 2019, με το σχετικό όφελος για τις επιχειρήσεις να φανεί από το 2020 στην εκκαθάριση του φόρου τους για την προηγούμενη χρήση, και θα ολοκληρωθεί σταδιακά έως το 25%, μέχρι την 1/1/2022.

Επίσης, για τις πολυπρόσωπες επιχειρήσεις (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) προβλέπεται η μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών. Το εν λόγω μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των διανεμόμενων κερδών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 κι εξής.

Μείωση ΕΝΦΙΑ

Σύμφωνα με το κείμενο του προσχεδίου του προϋπολογισμού το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά. Πάντως, τον Σεπτέμβριο από την ΔΕΘ, εξαγγέλθηκε ειδικά για τις χαμηλές περιουσίες μείωση 30% το 2019 και έως 50% για το 2020.

Στον «αέρα» η μείωση Φ.Π.Α.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η μείωση του μεγάλου συντελεστή Φ.Π.Α. από 24% σε 22% και του μικρού από 13% σε 12%, που περιλαμβάνεται στα 11 μέτρα που ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο Σεπτέμβριο από την Δ.Ε.Θ. κι αναμενόταν να δώσει ώθηση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις, δεν περιλαμβάνεται στα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2019.

Αντίθετα, δίνεται βάρος σε μη εφαρμογή μέτρων που προβλέπονταν στις μνημονιακές υποχρεώσεις της κυβέρνησης, όπως η περεταίρω μείωση των συντάξεων, καθώς και στην ενίσχυση κοινωνικών μέτρων, όπως η επιδότηση ενοικίου και το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Πάντως, όπως επισημαίνεται από την κυβέρνηση, η ακριβής ποσοτικοποίηση των προαναφερθέντων καθώς και των λοιπών δημοσιονομικών παρεμβάσεων που προτίθεται να υλοποιήσει πρόκειται να οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της επεξεργασίας των προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διαδικασία του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.