«Λουκέτο» σε τυροκομική μονάδα από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Την ανάκληση της άδειας πιστοποίησης τυροκομικής μονάδας και επιβολή προστίμων σε 13 επιχειρήσεις αποφάσισε ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγκεκριμένα, σε σχετικό δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:

«Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ανακοινώνει  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού κατά τη συνεδρίαση του στις 28.03.2019 αποφάσισε τα ακόλουθα:

Να προβεί σε ανάκληση πιστοποίησης για ένα (1) μήνα σε τυροκομική επιχείρηση, διότι ενώ της επιβλήθηκε προσωρινή διακοπή λειτουργίας, εξακολουθούσε να παράγει προϊόν Φέτα ΠΟΠ, χωρίς να ενημερώσει ως όφειλε τον ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ για την κατάσταση αυτή και να ζητήσει από την εν λόγω επιχείρηση την απόσυρση και αποχαρακτηρισμό των ποσοτήτων που παρείχθησαν το χρονικό διάστημα διακοπής της λειτουργίας της.

Την επιβολή προστίμων σε πέντε (5) επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπέβαλλαν μηνιαία ισοζύγια γάλακτος για το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018.

Την επιβολή προστίμων σε οκτώ (8) επιχειρήσεις οι οποίες έως τις 31/01/2019 δεν υπέβαλλαν ετήσια ισοζύγια γάλακτος όπως είχαν υποχρέωση.

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εργάζεται συστηματικά έχοντας στόχο τη θωράκιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του συστήματος ελέγχου, με σκοπό την προστασία των συμφερόντων  των παραγωγών, την εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την προάσπιση  της εθνικής οικονομίας».