Η υψηλή αύξηση του ενεργειακού κόστους έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων, αφού για το 80% από αυτές ο αρνητικός αντίκτυπος αξιολογείται από πολύ έως πάρα πολύ ισχυρός, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα για την κίνηση των πωλήσεων που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Αυτό, σε συνδυασμό, με το ότι οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό ικανοποίησης σε σχέση με τα μέτρα στήριξης για τις ανατιμήσεις και τις αυξήσεις στο κόστος ενέργειας, συνηγορεί στην συνεχή πίεση του επιχειρηματικού κόσμου.

Δεδομένων των τελευταίων εξελίξεων, οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν για τις αυξήσεις στις τιμές αγοράς των προϊόντων τους από τους προμηθευτές τους. Αυτό που προκύπτει είναι ότι το 73% αγοράζει ήδη σε υψηλότερες τιμές, ενώ για το 19% μέχρι στιγμής στις ίδιες. Ειδικότερα, σε εκείνους που σημειώθηκαν αυξήσεις φαίνεται ότι αυτές κυμαίνονται έως 30%.

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων (71%) δηλώνει ότι πρόκειται να συνεχίσει τις προσφορές μετά το πέρας της περιόδου εκπτώσεων, εύρημα που αποτυπώνει την συνεχή προσπάθεια των επιχειρηματιών για την κίνηση της αγοράς με ελκυστικότερες τιμές και την αναστροφή του αρνητικού κλίματος.