Στις επιχειρήσεις στρέφονται οι πτυχιούχοι

Αισιόδοξα είναι τα συμπεράσματα του ΣΕΒ αναφορικά με την ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς οι ελληνικές επιχειρήσεις ψηφιοποιήθηκαν πέντε φορές ταχύτερα από το μέσο όρο της ΕΕ κατά την περίοδο 2019-2022, με το ρυθμό μεταβολής της ψηφιακής ωριμότητάς τους να διαμορφώνεται σε 9,2% έναντι 1,9% στην ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν πλέον το 70% της μέσης ψηφιακής ωριμότητας στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης, ωστόσο παραμένουν ακόμη σημαντικά εμπόδια για την πλήρη κάλυψη του κενού.

Από την έρευνα του ΣΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων που αξιοποιεί ευρήματα του Δείκτη Ψηφιακής Ωριμότητας (Digital Maturity Index – DMΙ) του ΣΕΒ προκύπτει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 85% των επιχειρήσεων διαθέτουν έστω και κάποιο περίγραμμα ψηφιακής στρατηγικής, το 74% κρίνουν πως διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές για να την υλοποιήσουν, το 58% έχουν καθιερώσει αρμόδιους ρόλους, αλλά το 36% αντιμετωπίζουν γενικότερες αντιστάσεις στην αλλαγή. Οι επιχειρήσεις επενδύουν σημαντικά ποσά στις ψηφιακές τεχνολογίες καθώς το 31,3% επένδυσαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ ενώ το 64,4% πάνω από 100.000 ευρώ και έως 1 εκατ.ευρώ. Για την επόμενη τριετία, το 75% αναμένεται να επενδύσει περισσότερα από 100.000 ευρώ. και περισσότερες από 47% των μικρών και 88% των μεσαίων επιχειρήσεων θα επενδύσουν μεταξύ 100.000 ευρώ και 1 εκατ.ευρώ. Η ψηφιακή ωριμότητα συνδέεται εξάλλου και με το επιχειρηματικό μέγεθος: 7 στις 10 μεγάλες επιχειρήσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα ωριμότητας, κάτι που ισχύει μόλις για το 23% των μεσαίων και το 13% των μικρών επιχειρήσεων.

Τα σημαντικότερα εμπόδια στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έρευνα είναι οι εσωτερικές αντιστάσεις και η έλλειψη ψηφιακής κουλτούρας (36%), η εύρεση επαρκών οικονομικών πόρων (14%) και η έλλειψη δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας εντός της επιχείρησης (10,5%).