«Νέα εποχή» για τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών

«Νέα εποχή» για τις συσκευασίες τροφίμων και ποτών. 

Η Tetra Pak ενώνει τις δυνάμεις της με τη διεθνή εταιρεία διαχείρισης πόρων Veolia, μία συνεργασία που θα επιτρέψει την ανακύκλωση όλων των υλικών των χρησιμοποιημένων χάρτινων συσκευασιών ποτών και τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έως το 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά μέσο όρο, μία χάρτινη συσκευασία ποτών και τροφίμων αποτελείται κατά 75% από χαρτόνι, 20% από πλαστικό και 5% από αλουμίνιο. Οι ίνες χαρτιού που προκύπτουν από την ανακύκλωση  μετατρέπονται σε χαρτοπολτό υψηλής ποιότητας και έχουν ζήτηση στην αγορά, καθώς χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιομηχανικών και καταναλωτικών προϊόντων. «Δεν ισχύει, όμως, το ίδιο και για το ανακτηθέν μείγμα πλαστικών/πολυμερών και αλουμινίου (PolyAl)» επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, το εξαγόμενο PolyAl θα επεξεργάζεται σε ειδικές εγκαταστάσεις και θα μετατρέπεται σε πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία πλαστικών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να αυξηθεί η ζήτηση και η αξία του ανακυκλωμένου PolyAl, γεγονός που θα συνεισφέρει στη συνέχεια στην πιο αποτελεσματική συλλογή και ανακύκλωση των χάρτινων συσκευασιών ποτών και τροφίμων.

Η συνεργασία μεταξύ των Tetra Pak και Veolia θα ξεκινήσει εντός της ΕΕ, με στόχο να επεκταθεί σε περισσότερες αγορές σε όλο τον κόσμο.