Νέες δομές στήριξης επιχειρήσεων στα επιμελητήρια

Νέες δομές στήριξης επιχειρήσεων στα επιμελητήρια. 

Δομές Στήριξης Επιχειρήσεων δημιουργούνται στα επιμελητήρια, σύμφωνα με όσα προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση και αφορά στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για το εμπορικό απόρρητο. Με την προτεινόμενη διάταξη συστήνεται ένα δίκτυο υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στα κατά τόπους επιμελητήρια, που τελεί υπό την αιγίδα μιας επιτελικής δομής στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Το ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ για όλα τα θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες, τον κανονισμό λειτουργίας, τη χρηματοδότηση κλπ, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση από το υπουργείο Οικονομίας. Όπως σημειώνεται, πρόκειται για μια σύγχρονη θεσμική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών χωρών), που διασφαλίζει την ευελιξία, τον έλεγχο, την εγκυρότητα και τη συνέχεια της δράσης.

Κεντρικός στόχος είναι να περιοριστεί ή και κατά το δυνατό να εξαλειφθεί η ελλιπής ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με δημόσιες πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται προς όφελός της. Παράλληλα, η δημιουργία αυτού του δικτύου καλείται να εξυπηρετήσει το διττό ρόλο του κράτους ως διαμεσολαβητή- πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης και ως μηχανισμού απορρόφησης και πρόληψης των κοινωνικών επιπτώσεων που προκάλεσαν τόσο η κρίση όσο και οι πιέσεις που ασκούνται ιδίως στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τάσεις όπως η συγκέντρωση κεφαλαίου, ο ανταγωνισμός των αναπτυσσόμενων χωρών, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, το φορολογικό και κοινωνικό ντάμπινγκ των χωρών της Βαλκανικής.

Η προτεινόμενη δομή συγκροτείται ως κοινοπρακτικό σχήμα υπό τον έλεγχο ενός επιτελικού οργάνου διοίκησης. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα δεσμεύονται με consortium agreement, στο οποίο θα περιγράφονται οι επιμέρους ρόλοι, τα καθήκοντα/υποχρεώσεις του κάθε εταίρου και το σύστημα λήψης.